Βαμβακά 1, Θεσσαλονίκη 546 31, Ελλάδα

Classic Footer

Το background color μπορεί να είναι οποιοσδήποτε κωδικός χρώματος. Τα γράμματα έχουν δύο επιλογές ανοιχτή & σκούρη.

Dark Text Color

Light Text Color

Angled Footer

Το background color μπορεί να είναι οποιοσδήποτε κωδικός χρώματος. Τα γράμματα έχουν δύο επιλογές ανοιχτή & σκούρη.

Dark Text Color

Light Text Color

Ευέλικτος σχεδιασμός

Ευέλικτος σχεδιασμός

Η δομή των σελίδων διαμορφώνεται σύμφωνα με το αντικείμενο της δικιάς σας επιχείρησης.

Βασικές ρυθμίσεις SEO

Βασικές ρυθμίσεις SEO

Σας παραδίδεται με τις βασικές ρυθμίσεις για καλύτερα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης.

Βεβαίωση για ΕΣΠΑ

Βεβαίωση για ΕΣΠΑ

Με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και τη βεβαίωση για επιδότηση ΕΣΠΑ.